FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 06/18/2020 - 13:04

गोरखा जिल्लाको २४ वटा कोटहरु मध्ये एउटा कोट धार्चे गाउँपालिकामा पर्दछ । धार्चे गाउँपालिकाको वडा नं० ३ खोरला गाउँमा रहेको यस कोटमा राजा कोरकेल घलेले राज्य चलाएको इतिहासमा उल्लेख छ । हाल यस खोरला कोटमा वार्षिक रुपमा तीनवटा गाउँहरु ( खोरला गाउँ, सिङला गाउँ र लब्सीबोट गाउँ ) मिलेर पालैपालो दशैंमा बली चढाउने गर्दछन ।

मिति: 10/02/2019 - 15:52

Pages