FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छात्रवृत्तिका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा ८०-८१ 06/25/2024 - 17:43 PDF icon निवेदनको ढाँचा.pdf
वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति कार्यक्रमको नमुना फाराम ८०-८१ 11/24/2023 - 14:07 PDF icon वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रम नमुना फाराम.pdf
स्तर वृदिको लागि नमुना फाराम ८०-८१ 08/14/2023 - 18:05 PDF icon स्तर बृदिको नमुना फाराम.pdf
करार सेवाको लागि दरखास्त फाराम ७९-८० 02/08/2023 - 11:19 PDF icon धार्चे गाउँपालिका करार सेवा नमुना फाराम .pdf
बेपत्ता व्यक्तिको वडा कार्यालयबाट बनाउने मुचुल्का फारम ७८-७९ 08/03/2021 - 14:26 PDF icon वेपत्ता व्यक्तिको मुचुल्का.pdf
विदाको निवेदन फारम ७७/७८ 02/15/2021 - 12:06 PDF icon बिदाको निवेदन.pdf
योजना अनुगमन फारम ७७/७८ 02/02/2021 - 10:40 PDF icon योजना अनुगमन फारम.pdf
मर्मत संभार तथा संरक्षण निवदेन फारम- मलेप फारम ४१४ ७७/७८ 12/11/2020 - 14:23 PDF icon मर्मत संभार तथा संरक्षण आवेदन फारम.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन फारम ७७/७८ 09/28/2020 - 10:22 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
मेलमिलापकर्ता सूचीकृत हुनको लागि दिने निवेदन फारम ७७/७८ 09/28/2020 - 10:10 PDF icon मेलमिलापकर्ता दर्ता फारम.pdf

Pages