FAQs Complain Problems

समाचार

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
माघ महिनासम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ८०-८१ 02/21/2024 - 11:46 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० माघ महिनासम्मको खर्च विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फागुन महिनासम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ८०-८१ 03/15/2024 - 19:09 PDF icon फागुन महिनाको खर्चको फाँटबारी.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०८०।०८१ को चैत्रमसान्तसम्मको आर्थिक प्रगति विवरण ८०-८१ 04/21/2024 - 11:19 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० चैत्रमसान्तसम्मको खर्चको विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख महिनाको आर्थिक प्रगति प्रतिवेेदन ८०-८१ 05/18/2024 - 22:03 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० बैशाखसम्मको खर्च.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.२०८०/०८१ मासिक प्रगति प्रतिबेदन ८०-८१ 07/13/2024 - 17:16 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिबेदन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन