FAQs Complain Problems

कोरोना संक्रमणबारे जानकारी दिनको लागि नेपाल टेलिकमको सिमबाट *१४१९# डायल गरि सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफमा १ वा २ मात्र छनौट गरि पठाउनुहोस ।

कोरोना संक्रमणबारे जानकारी दिन *१४१९# डायल गरि सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफमा १ वा २ मात्र छनौट गरि पठाउनुहोस ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा कन्ट्याक ट्रेसिङ्गका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरौ।
 

आर्थिक वर्ष: